the far side


Zara navy V-neck top
Mango white wide leg trousers
Medicine coat with draped neck
Emilia Kohut ring
Zara leather ankle boots with block heel
Zara white turtleneck
Medicine sweater
Zara navy V-neck dress
Zara leather ankle boots with block heel
Motel Rocks white V-neck bodice
H&M white jacket
Medicine pipped boyfriend jeans
Bershka black ankle bootsStyling and modelling: Natalia Klimza / Ruby Fridays
Make-up: Magdalena Zawadzka
Photography: Sandra Żyłka
Stylizacje przygotowałam z myślą wzięcia udziału w konkursie Bitwa Stylistów 2015 organizowanego przez sklep internetowy answear.com. Każdy z finalistów otrzymał trzy produkty marki Medicine, z którymi należało zaproponować trzy stylizacje. Osoby, które wybrały damski zestaw ubrań dostały szary płaszcz, różowy sweter i dżinsowe spodnie.

Poszukiwałam cech, które mogłyby być wspólne dla wszystkich trzech stylizacji. Chciałam uzyskać różny charakter każdej z nich, z nieco innym ładunkiem emocjonalnym, przy czym dążyłam do uzyskania spójnej całości.

Gdy założyłam płaszcz i analizowałam w jaki sposób kształtuje on sylwetkę, zauważyłam że przy uporządkowanym ułożeniu, jego klapy zbiegają się w literę V. Forma płaszcza jest jednak elastyczna i daje różne możliwości jego kształtowania. W tym przypadku litera V jest w większym lub w mniejszym stopniu dostrzegalna, ale w momencie gdy założyłam pod niego top z dekoltem w kształcie tej samej litery, całość się dopełniła. Stąd w każdej następnej stylizacji zastosowałam V-neck.

W pierwszej stylizacji poszłam w kierunku bardziej szykownym. W drugiej, poprzez nawiązanie do szkolnego mundurka, odwróciłam proporcje – zabudowałam górne partie ciała, odkrywając przy tym dolne.
Trzecia stylizacja przysporzyła mi najwięcej trudu. Spodnie były za duże, a ukrywanie tego defektu nie wyglądało zbyt dobrze. Niejednorodna faktura spodni i przetarcia skojarzyły mi się z charakterem bardziej buntowniczym. Wydobyłam fałdy materiału, opuściłam spodnie nisko na biodrach. Zestawiłam z białymi, prostymi formami, z mocnym dekoltem, odważniej odkrywając fragmenty ciała.

I made these outfits to take part in the competition 'Stylist Battle 2015' organised by the online store answear.com. Each of the finalists received three products from 'Medicine' collection. The task was to create three outfits with them. Everyone who chose women set of clothes got coat with draped neck, pink sweater and jeans.

I was looking for features that could be common to all three outfits. I wanted to get a different character for each of them, with slightly different emotional charge but at the same time I wanted to create a coherent whole. When I wore a coat and analysed how it affects the body shape I noticed that with organised composition it's lapels create a letter 'V'. However, coat's form is flexible and has various possibilities of shaping. In this case, letter 'V' is more or less visible but when I put V-neck top underneath, everything complemented each other perfectly. That's why I used V-neck in every outfit.

In first outfit I went towards chic style. In the second one, by referencing to school uniform, I switched proportions – I have covered upper body and exposed lower body. Third outfit was the most difficult. Trousers were too big and hiding this defect did not look too good. The heterogeneous texture and abrasions on jeans reminded me of rebellious atmosphere. I pulled out the folds of material and I dropped trousers low on hips. I matched it with white, simple forms and deep neckline which courageously revealed body.

View more

0 Comments

about stones

Weronika Szynczewska top / Mango trousers / River Island sandals /
Emilia Kohut jewellery /
OUTOPOS dress / River Island sandals / Emilia Kohut jewellery /
Weronika Szynczewska jumpsuit / jewellery - Emilia Kohut jewellery /
Biżuterię Emilii charakteryzują proste, czyste formy i organiczny kształt, który doskonale łączy się z ludzkim ciałem. Projektantka używa ciekawej, organicznej tekstury, powstającej wskutek zastosowania naturalnych materiałów - takich jak drewno, czy bursztyn. Jest to biżuteria oscylująca pomiędzy uporządkowanym minimalizmem i nieujarzmioną naturą, dlatego też uznałam ją za najbardziej pasującą do tego typu stylizacji - i miejsca.

Zdecydowanie scaliła obydwa środowiska.

Pomysł na takie jej użycie pojawił się w mojej głowie już jakiś czas temu, ale dopiero pisząc tę notkę zrozumiałam, o co właściwie mi chodziło.

Dzisiejszy post jest trzecim z serii ‘conception’. Zauważyłam, że przy współtworzeniu tego typu treści wiele przyjemności sprawia mi dobór wszystkich komponentów do zdjęcia w taki sposób, by stworzyć za ich pomocą pewną historię i spójny przekaz estetyczny.
W moim przypadku bowiem nie samo robienie zdjęć (choć lubię panować nad kadrami i komponować zdjęcia), nie samo dobieranie ubrań (choć lubię je zestawiać), tylko panowanie nad całością jest tym, co sprawia mi największą przyjemność.

Ostatnio doszłam do wniosku, że nie satysfakcjonuje mnie pokazywanie wciąż jednej tylko odsłony minimalizmu. Stąd prezentowane treści zaczęły być bardziej zróżnicowane - jednak ani razu nie poczułam, że moje poczucie estetyki zostało zaburzone.
Myślę, że to okazało się być kluczowe: sprawiło, że moja kreatywność przestała być tłumiona. Aktualnie jestem na etapie ciągłego poszukiwania nowych historii i nowych pomysłów, choć wydaje się, że możliwości nie ma wcale aż tak wielu.
Emilia Kohut's jewellery is characterised with simple, pure forms and organic shape that perfectly fits to human body. Designer uses interesting, organic texture which is created by use of natural materials – such as wood or amber. It is jewellery oscillating between a structured minimalism and untamed nature, which is why I considered it to be the most suitable for this type of styling – and place.

It definitely merged both environments.

The idea for such use of jewellery appeared in my mind some time ago but only during writing this note I understood what exactly I meant.

Today's post is the third of 'conception' series. I noticed that while co-authoring this type of content a lot of satisfaction comes from selection of all components for pictures in such a way that it creates a story and consistent aesthetic message.
In my case not only taking pictures (although I like to control frames and compose pictures), matching clothes (although I like matching them) but controlling the whole is what I like the most.

Recently I came to the conclusion that I am not satisfied with showing only one side of minimalism. Hence the presented content began to be more diverse – but I never once felt that my sense of aesthetics has been impaired.
I think it turned out to be crucial, it made my creativity ceased to be suppressed. I am currently at the stage of continuous search for new stories and new ideas, although it seems that there are not many options.
Styling, modelling by me
Photography by Daria Szczygieł

View more

6 Comments

CONNECT